Domenico Garosi

"Nevicata"

cm. 30x50 - olio a spatola